เว็บตรง

เว็บตรงทำไมย่านที่มีรายได้น้อยถึงดีกว่าย่านอื่นๆ

เว็บตรงทำไมย่านที่มีรายได้น้อยถึงดีกว่าย่านอื่นๆ

ลอรี ไลท์ฟุต นายกเทศมนตรีเมืองชิคาโกให้คำมั่นในการเว็บตรงปราศรัยชัยชนะเมื่อวันที่ 2 เมษายน ว่า “ทำให้ชิคาโกเป็นสถานที่ที่รหัสไปรษณีย์ไม่ได้กำหนดชะตากรรมของคุณ” แต่การเปลี่ยนคำมั่นสัญญานั้นให้เป็นจริงนั้นต้องการการจัดการมากกว่าความยากจน จากการศึกษาที่ติดตามชีวิตของเด็กหลายพันคนในเมืองนักวิจัยพบว่า เด็กจากละแวกใกล้เคียงที่มีรายได้ต่ำที่ถูกรุมเร้าด้วยความรุนแรง การถูกจองจำ และการสัมผัสสารตะกั่วในระดับสูงจะได้รับเงินโดยเฉลี่ยในวัยผู้ใหญ่น้อยกว่าเด็กที่ยากจนเท่าๆ กันจากย่านที่มีอันตรายน้อยกว่า เด็กจากละแวกใกล้เคียงที่โหดร้ายเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะตั้งครรภ์เป็นวัยรุ่นหรือถูกจำ คุกในช่วงอายุ...

Continue reading...

เว็บตรงปลาหมึกแก้ไขสารพันธุกรรมในที่แปลกไม่เหมือนใคร

เว็บตรงปลาหมึกแก้ไขสารพันธุกรรมในที่แปลกไม่เหมือนใคร

ปลาหมึกทะเลครีบยาว ( Doryteuthis pealeii )เว็บตรง เป็นสัตว์ชนิดแรกที่รู้จักที่สามารถปรับสาย RNA นอกนิวเคลียสของเซลล์ประสาท สารพันธุกรรมเหล่านี้เรียกว่า messenger RNA หรือ mRNA มีพิมพ์เขียวของเซลล์เพื่อสร้างโปรตีนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทำการแก้ไข RNA...

Continue reading...