UFABET

UFABET

การทดลองครั้งแรกในสหรัฐฯ กับผู้คนได้นำ CRISPR มาทดสอบในปี 2019

การทดลองครั้งแรกในสหรัฐฯ กับผู้คนได้นำ CRISPR มาทดสอบในปี 2019

การศึกษาเหล่านี้เป็นก้าวแรกสู่การปฏิบัติตามคำสัญญาทางการแพทย์ของบรรณาธิการยีน . เมื่อเปิดตัวในปี 2555 ผู้คนต่างหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโปรแกรมแก้ไขยีน CRISPR/Cas9 สามารถรักษาหรือแม้แต่รักษาโรคทางพันธุกรรมได้หลายร้อยถึงหลายพัน ในปีนี้ นักวิจัยในสหรัฐอเมริกาได้เริ่มทดสอบตัวแก้ไขยีนในมนุษย์ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการพิจารณาว่าเทคโนโลยีสามารถบรรลุตามคำมั่นสัญญาทางการแพทย์ได้หรือไม่ การทดลองทางคลินิกครั้งแรกเหล่านี้ กำลังทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ CRISPR/Cas9 ในการ ต่อต้านมะเร็ง...

Continue reading...